Undvik strålning i din närmiljö

Vi utsätts dagligen för strålning av olika slag från solen, marken och radioaktiva ämnen i produkter som vi använder i vardagen. En del strålning är bra, men andra bör vi undvika i stora doser.

Strålning i vardagen

Strålning är ett vitt begrepp och det finns många olika typer av strålning som påverkar oss på olika sätt. Solens strålar utsätter oss för en typ av strålning som är livsviktig för att vi ska kunna fungera optimalt. Allt levande på jorden är beroende av solens strålar för att kunna existera, men samtidigt är det samma strålar som kan orsaka hudcancer i för stora doser. Strålning och radioaktivitet finns även naturligt i jorden, luften, vattnet och i berg. Över lag kan kroppen tåla en hel del strålning så länge det inte blir för höga doser.

På senare tid har vi börjat utsättas för andra typer av strålning än den som kommer från solen och vår egen jord. Exempel på det är strålning från trådlös elektronik som mobiltelefoner, datorer och annan utrustning som använder trådlösa nätverk. En del hävdar att de känner av den nuvarande strålningen från 3G och 4G på ett negativt sätt. Därför är det många som har engagerat sig mot den nyare och ännu starkare strålningen från 5G som är på intåg i samhället.

Radon är en annan form av strålning som blev uppmärksammad under 1900-talet. Det berodde på att man hade börjat tillverka blåbetong som användes som byggmaterial till byggnader och som senare visades vara en källa till att höga halter av radongas spreds ut till omgivningen. Radon finns naturligt i vår omgivning, men att leva och bo i en miljö med mycket radon kan på sikt leda till lungcancer. Besök https://radea.se/ för att läsa mer om vad du kan göra om du misstänker att du har ett hem med höga halter av radon eller om du bara vill undersöka hur värdena ser ut i just ditt bostadshus.

Överlag gäller det att undvika strålning i höga doser och under lång tid. Att helt undvika strålning går inte och även människokroppen är radioaktiv. Men strålning i små doser är inga problem.

storeone