Skillnaden mellan analog och digital elektronik

Idag finns det flera olika typer av teknik. För bara några år sedan fanns det inte möjlighet att skilja på analog och digital teknik. Då fanns det bara en analog möjlighet att välja på och det hade sina fördelar. När det gäller elektronik kan den bara delas in i dessa två huvudgrupper. Det allra vanligaste exemplet för att beskriva skillnaden mellan huvudgrupperna är att beskriva en klocka. På en analog klocka beskrivs tiden av visare som snurrar på en urtavla. Visarna pekar sedan på de siffror som representerar den ungefärliga tiden. På den digitala tavlorna ser man däremot siffrorna på en digital och numerisk display. På denna typ av klocka finns alltså inga visare som snurrar och räknar tiden. Men vilka fördelar finns det egentligen med att välja en analog teknisk pryl framför en digital version av samma sak? Det ska vi redogöra för i denna text, samtidigt som fler skillnader kommer att dyka upp.

Vad är fördelen med analoga produkter?

En analog enhet styrs av kretsar där enheter som ström eller spänning varierar i kontinuerliga hastigheter. När ratten på en potentiometer vrids ändras värdet och motståndet med en varierande hastighet. Det motstånd som finns hos potentiometern kan vara vilket som helst,så länge värdet finns inom skalan som ska mätas. Idag finns ett fenomen där allt färre lagar sina elektronikprylar och det finns flera faktorer till detta. För det första har elektronik blivit billigare. och många gånger har det blivit billigare att köpa nya produkter istället för att reparera de gamla. Eftersom de allra flesta idag köper digitala produkter framför analoga kan detta också vara en anledning till att färre väljer att reparera dem. En digital produkt är nämligen mycket svårare att reparera än vad en analog är. I en digital produkt finns det till exempel inget urverk som kan bytas ut, och det finns heller inga visare som kan bytas. Just de utbytbara delarna är en stor fördel med analoga produkterna och de är också en av de saker som skiljer elektronikprodukterna åt.

Fördelar med digitala produkter

I digital elektronik räknas snarare värden, än mäts som de gör i analog teknik. Om något räknas ger det ett mer exakt resultat. Om man ska baka något kan man mäta upp ingredienser som mjöl, vilket anges som 2 dl etc. Om ägg däremot ingår de som styck. Äggen räknas för att de ska ge ett exakt värde, medan någon tesked extra uppmätt mjöl inte ger någon betydande skillnad. Denna mer exakta mätning är en av fördelarna med digital elektronik, samtidigt som den också skiljer teknikerna åt. I många elektronikbutiker finns bara digital teknik att välja på idag, just för att den är framtidens teknik. Om man vill arbeta med teknik finns det många tjänster på netjobs.com. Där kan man själv söka bland olika arbeten. Om man är intresserad av teknik finns det stora möjligheter att kunna hålla på med det på heltid, oavsett om det gäller reparation av analoga produkter, eller försäljning av digitala.

storeone