Grön el – vad är det?

Letar du efter sätt att bli mer miljövänlig i din vardag? Visst finns det små knep att ta till, t.ex. att börja källsortera eller minska på matsvinnet, men det finns också större tips som bidrar enormt mycket till en bättre miljö. Det bästa är att det knappt kräver någon ansträngning från dig och det är naturligtvis grön el som vi talar om.

Alla människor är idag i behov av el för att kunna trivas i sitt hem, åtminstone här i Sverige. Vi behöver elen för att vi ska hålla oss varma, för att vi ska kunna koka kaffe eller laga mat och vi behöver elen för att kunna tända våra lampor. Elens betydelse för människan har blivit enorm, men den har också bidragit till att negativa effekter på djur och natur. Genom att välja grön el, som till exempelvis https://tibber.com/se/, kan du göra ett bättre val för både dig själv och framtiden!

Vad är grön el?

Enkelt förklarat kan man säga att grön el är el som kommer från förnybara källor. Exempel på dessa är bland annat vindkraft, biobränsle, solenergi och vattenkraft. Att utvinna energi är inte det lättaste och det finns invändningar mot nästan alla metoder. Därför kan det vara svårt för elbolag att ta fram ett alternativ som är 100 % felfritt och som fungerar över hela världen. För att göra en insats för miljön kan man dock ändå se till att stödja utvecklingen och välja så grön el som möjligt redan nu.

Ett bra sätt att hitta grön el är genom att jämföra olika elbolag på nätet. Jämförelsen är nästan alltid opartisk och kostnadsfri. Du binder dig inte till något och kan jämföra elavtalen i lugn och ro.

storeone