Elektronik och återvinning

Elektronik har gradvis fått en allt mer prominent plats i våra liv, och används nu i nästan alla aspekter av vår vardag. Samtidigt blir medvetenheten om klimathotet och de åtgärder som måste vidtas för att bekämpa det allt större, och en av de viktigaste åtgärderna man kan vidta själv är att återvinna sitt skräp. När det är dags att slänga någon av de många elektronikprylar man har i sitt liv gäller det med andra ord att återvinna den på rätt sätt, för att bespara miljön och klimatet så mycket som möjligt.

Det första man bör tänka på är vilken typ av elektronik det är man ska göra sig av med. Elektronik delas in i tre huvudsakliga kategorier inför återvinning, nämligen ljuskällor, vitvaror och diverse elektronik. Allt som inte är en ljuskälla eller en vitvara hamnar med andra ord i diverse, vilket i sin tur har två underkategorier: brunvaror och övrigt. Brunvaror är radioapparater, tv-apparater och videoprodukter, medan sådant som mobiltelefoner, kameror, hushållsapparater och datorer hamnar i övrigt. Efter att man som konsument har sorterat sitt elektronikavfall på rätt sätt skickas det till någon av de auktoriserade demontörer som finns runt om i landet, som skiljer apparaternas yttre plasthöljen från de elektroniska delarna, som kretskort och batterier. Metallen från elektroniken utvinns för att skickas vidare till smältverk, där den sedan kan återanvändas, medan plasten förbränns för energi. Samtidigt kan giftiga tungmetaller som kadmium och kvicksilver, liksom miljöfarliga ämnen som PCB, isoleras så att de inte skadar människor eller miljö.

Om du ska köpa in en ny elektronikpryl för att byta ut din gamla (vilket du kan göra med ganska gott samvete när du har återvunnit din gamla pryl), men behöver lite extra pengar för att kunna köpa den modell du vill ha, kan du ta ett lån på Snabbfinans.se. Det gäller bara att du betalar tillbaka lånet så snart som möjligt.

storeone