Allmänt om elektronik

 

Elektronik är något som berör alla som lever i dagens samhälle. Här finns det ingen som kan undgå detta och allt mer i samhället blir hela tiden elektroniskt och mer avancerat för att olika processer ska kunna flyta på snabbare och säkrare. Frågan är dock om allt det som sker på elektronisk väg är säkrare och snabbare, då detta hela tiden styrs av att allt måste fungera och vara i drift hela tiden. Alla de elektroniska processer som hela tiden utförs, måste också kontrolleras, vilket då måste göras av människan. Detta gör då att den mänskliga faktorn som alla säger har eliminerats inte är helt eliminerad. Är det då ingen som håller koll på att allt flyter på så kan det ta lång tid innan ett fel uppdagas.

Hur som helst handlar elektronik inte bara om alla de olika automatiska processer som hela tiden finns runt omkring oss. Elektronik är också något som finns i varje hem i form av allt från datorer och mobiler till den enkla elvispen som ser till att grädden får den rätta konsistensen. idag finns det inget hem som inte har en rad olika produkter och apparater som innehåller elektronik och den tiden då mekaniken var det som gjorde att allt fungerade är för länge sedan förbi. Idag är det för det mesta en plugg i väggen och en av alla de fjärrkontroller som finns i hemmet som styr ditt dagliga liv.

Nu är det heller inte bara i hemmet som du är omgiven av elektronik, utan varje dag du kommer till jobbet sitter du antingen nära en dator, telefonväxel eller vid en tillverkningsprocess som styr den produktion du övervakar. Här har det många gånger gått mycket långt så att vissa arbeten som tidigare sköttes av människor, idag styrs av avancerade robotar som byggt med hjälp av modern teknik. I det fallet är det också många som har fått upp ögonen för detta och är rädda för att utvecklingen som pågår är något som ska göra att flera arbeten försvinner över hela världen.

På denna sida kommer det dock att koncentreras mycket på den teknik och den elektronik som rör det dagliga livet samt att jobba med elektronik, de utbildningar som finns samt var du finner alla de nyheter som kommer inom elektronik och de produkter som produceras med avancerad elektronik. När du är den som är intresserad av elektronik och hur det fungerar, kommer du därför att vara den som ska ta del av den information som ges på denna lilla hemsida med generell information gällande ämnet. Elektronik är också något positivt som gör att du kan göra mera, och som också finns tillgängligt på många platser i samhället, samt också hela tiden blir billigare med all den nya kunskap som hela tiden tillkommer.

storeone