Är elektronik och teknik ett hot?

 

På frågan om elektronik och modern teknik skulle vara ett hot, så är svaret på detta uppdelat i två olika läger. Här handlar den ena sidan om alla de som inte alls har något intresse av att elektronik och teknik ska vara det som styr samhället. Dessa är då naturligtvis de som säger att allt detta är ett hot mot samhället och gör det lättare för alla att styra andra människors liv. Den andra gruppen är alla de som lever i nuet och oftast också är av yngre ålder. De tycker elektronik är spännande och intressant och följer alla nya tekniska trender och funktioner utan att känna detta som ett hot.

Naturligtvis är det så att elektronik och teknik kan vara ett hot. Det hela har med att göra hur den kontrolleras och hur den används. Här får alla ta och lita på att de som utvecklar ny elektronik och teknologi är de som också ser till att de begränsningar för att skydda alla människors personliga integritet inte suddas ut. Om detta är något som går att lita på eller om det finns saker som pågår utan allmänhetens kännedom är det dock ingen som säkert kan fastställa.

storeone